Partnertalálko

München, 2017 november

Az Engagement & Beyond elnevezésű projekt indító partnertalálkozójára Münchenben került sor 2017. november 15-17. között az ETC (Euro Training Center) irodájában mind az 5 résztvevő partner képviselőinek jelenlétében.

Napirend elött szívélyesen köszöntötték egymást azon partnerek, akik már korábban is dolgoztak együtt korábbi projektekben, valamint barátságosan fogadták az új magyar partnert is, miközben kölcsönösen bemutatkoztak a résztvevők egymásnak.

Első napirendi pontként az Edunet Alapítvány vezetője röviden ismertette a nyertes pályázat tartalmát, aminek előkészítésében fontos szerepet vállaltak az alapötletet adó Connect Média Kft-t képviselő munkatársai. A bevezető szekcióban a résztvevők közösen egyeztették és megerősítették a projekt célját és a projekt során megvalósítandó tartalmi elemeket, úgymint

  • Alapozó tanulmány,
  • Elkötelezettségi kérdőív – a közoktatás szereplői részére
  • Felhasználói kézikönyv,
  • ‘Get Engaged’ elnevezésű gemifikált web alapú szervezeti és egyéni szintű visszejelző megoldás.

Az egyeztetések során a résztvevők országonként adtak összefoglaló képet a közoktatásban dolgozó tanárok, munkatársak, intézményvezetők elkötelezettségével kapcsolatos jelenlegi helyzetről. Fontos tényezőként jelent meg a magyar partner részéről a az üzleti életben megfigyelhető tendenciák és gyakorlatok a lehetséges adaptációjának lehetősége is a közoktatás szereplői részére. A párbeszéd részeként sor került az előzetes intézményvezetői és vállalatvezetői interjúk előzetes tapasztalatainak átbeszélésére is.

A partnertalálkozó második részében külön szekciókban dolgoztak a résztvevők az alapozó tanulmány tartalmi elemeiről, illetve az első évben megrendezésre kerülő „multiplier events” megvalósításával kapcsolatos lényeges kérdések megvitatásával.

Megbeszélték a tennivalók ütemezését, s körvonalazódtak a nemzetközi találkozók helyszínei és időpontjai is. Vázlatosan sor került a projekt dokumentálásával és gazdálkodásával kapcsolatos információk megosztására, s a még nyitott kérdések összegyűjtésére is. Megtörtént a folyamatos működéshez kapcsolódó felelősségi körök szétosztása is.

A munkamegbeszélést az első estén közös munkavacsora tette még színesebbé. A két és fél napos szakmai találkozó minden résztvevő partner egyhangú és lelkes elköteleződésével zárult.

Viszontlátásra a Gean House-ban, 2018 júniusában, a skóciai Clackmannanshire-ben !