Partnertalálkozók

2017. november, München

Az Engagement & Beyond elnevezésű projekt indító partnertalálkozójára Münchenben került sor 2017. november 15-17. között az ETC (Euro Training Center) irodájában mind az öt résztvevő partner képviselőinek jelenlétében.

Napirend elött szívélyesen köszöntötték egymást azon partnerek, akik már korábban is dolgoztak együtt korábbi projektekben, valamint barátságosan fogadták az új magyar partnert is, miközben kölcsönösen bemutatkoztak a résztvevők egymásnak.

Első napirendi pontként az Edunet Alapítvány vezetője röviden ismertette a nyertes pályázat tartalmát, aminek előkészítésében fontos szerepet vállaltak az alapötletet adó Connect Média Kft-t képviselő munkatársai. A bevezető szekcióban a résztvevők közösen egyeztették és megerősítették a projekt célját és a projekt során megvalósítandó tartalmi elemeket, úgymint

  • Alapozó tanulmány,
  • Elkötelezettségi kérdőív – a közoktatás szereplői részére
  • Felhasználói kézikönyv,
  • „Get Engaged” elnevezésű gemifikált web alapú szervezeti és egyéni szintű visszajelző megoldás.

Az egyeztetések során a résztvevők országonként adtak összefoglaló képet a közoktatásban dolgozó tanárok, munkatársak, intézményvezetők elkötelezettségével kapcsolatos jelenlegi helyzetről. Fontos tényezőként jelent meg a magyar partner részéről a az üzleti életben megfigyelhető tendenciák és gyakorlatok a lehetséges adaptációjának lehetősége is a közoktatás szereplői részére. A párbeszéd részeként sor került az előzetes intézményvezetői és vállalatvezetői interjúk előzetes tapasztalatainak átbeszélésére is.

A partnertalálkozó második részében külön szekciókban dolgoztak a résztvevők az alapozó tanulmány tartalmi elemeiről, illetve az első évben megrendezésre kerülő „multiplier events” megvalósításával kapcsolatos lényeges kérdések megvitatásával.

Megbeszélték a tennivalók ütemezését, s körvonalazódtak a nemzetközi találkozók helyszínei és időpontjai is. Vázlatosan sor került a projekt dokumentálásával és gazdálkodásával kapcsolatos információk megosztására, s a még nyitott kérdések összegyűjtésére is. Megtörtént a folyamatos működéshez kapcsolódó felelősségi körök szétosztása is.

A munkamegbeszélést az első estén közös munkavacsora tette még színesebbé. A két és fél napos szakmai találkozó minden résztvevő partner egyhangú és lelkes elköteleződésével zárult.

Viszontlátásra skóciai Gean House-ban, Clackmannanshire-ben, 2018 júniusában!

 


 

2018. június, Alloa

A projekt második partnertalálkozójára 2018. június 19-22. között került sor, a Stirlinghez közel fekvő Alloa-ban. Az első alkalomhoz hasonlóan a partnerek nagy létszámban képviseltették magukat.

A találkozón legelőször áttekintettük, hogy mi történt eddig, a projekt első 10 hónapjában. Kiemelten foglalkoztunk az elkészült Alapozó Tanulmánnyal, és meghallgattuk minden partnerország összefoglalóját az első interjúkról, hiszen mindezek eredményeit, következtetéseit felhasználva lépünk majd tovább a termékek fejlesztése során.

Két vendégünk is volt a háromnapos találkozó során. Az egyikük már ismerte valamelyest a tevékenységünket, hiszen közvetetten ő is részt vesz a projektben, mint „critical friend”, azaz kritikus barát, aki véleményével, tanácsával segíti a projekt sikeres megvalósulását. Mark Priestly professzor, a Stirlingi Egyetem munkatársa egy rövid előadásban mutatta be a legújabb kutatásait a tanári elkötelezettség témakörében a skót nemzeti alaptanterv, a Curriculum for Excellence implementációja kapcsán.

Vendégünk volt még Michelle Carr, aki helyi koordinátora a „Developing the Young Workforce” nevű, a skót kormány által alapított fejlesztési programnak, melynek fő célkitűzése az oktatási intézmények és a cégek, gazdasági szereplők közti szorosabb kapcsolat ösztönzése.

A különböző inputok megfogalmazása és összegyűjtése után már konkrét fejlesztési lépéseken dolgoztunk kisebb csoportokban. Megnéztük és kipróbáltuk a készülő web alapú kérdőív demo változatát, megvitattuk a Felhasználói Kézikönyv lehetséges fejezeteit, elkezdtük gyűjteni a kérdéseket a Gyakran Ismételt Kérdések c. részhez, meghatároztuk a kérdőív témaköreit, megfogalmaztuk a kérdőívben szereplő állítások jelentős részét, és egyeztettünk a motivációs tartalmak gyűjtéséről.

A találkozót a konkrét feladatok, felelősök és határidők rögzítésével zártuk. Teljes körben legközelebb a tanév végén találkozunk Krakkóban.