Partnertalálkozók

2017. november, München

Az Engagement & Beyond elnevezésű projekt indító partnertalálkozójára Münchenben került sor 2017. november 15-17. között az ETC (Euro Training Center) irodájában mind az öt résztvevő partner képviselőinek jelenlétében.

Napirend elött szívélyesen köszöntötték egymást azon partnerek, akik már korábban is dolgoztak együtt korábbi projektekben, valamint barátságosan fogadták az új magyar partnert is, miközben kölcsönösen bemutatkoztak a résztvevők egymásnak.

Első napirendi pontként az Edunet Alapítvány vezetője röviden ismertette a nyertes pályázat tartalmát, aminek előkészítésében fontos szerepet vállaltak az alapötletet adó Connect Média Kft-t képviselő munkatársai. A bevezető szekcióban a résztvevők közösen egyeztették és megerősítették a projekt célját és a projekt során megvalósítandó tartalmi elemeket, úgymint

 • Alapozó tanulmány,
 • Elkötelezettségi kérdőív – a közoktatás szereplői részére
 • Felhasználói kézikönyv,
 • „Get Engaged” elnevezésű gemifikált web alapú szervezeti és egyéni szintű visszajelző megoldás.

Az egyeztetések során a résztvevők országonként adtak összefoglaló képet a közoktatásban dolgozó tanárok, munkatársak, intézményvezetők elkötelezettségével kapcsolatos jelenlegi helyzetről. Fontos tényezőként jelent meg a magyar partner részéről a az üzleti életben megfigyelhető tendenciák és gyakorlatok a lehetséges adaptációjának lehetősége is a közoktatás szereplői részére. A párbeszéd részeként sor került az előzetes intézményvezetői és vállalatvezetői interjúk előzetes tapasztalatainak átbeszélésére is.

A partnertalálkozó második részében külön szekciókban dolgoztak a résztvevők az alapozó tanulmány tartalmi elemeiről, illetve az első évben megrendezésre kerülő „multiplier events” megvalósításával kapcsolatos lényeges kérdések megvitatásával.

Megbeszélték a tennivalók ütemezését, s körvonalazódtak a nemzetközi találkozók helyszínei és időpontjai is. Vázlatosan sor került a projekt dokumentálásával és gazdálkodásával kapcsolatos információk megosztására, s a még nyitott kérdések összegyűjtésére is. Megtörtént a folyamatos működéshez kapcsolódó felelősségi körök szétosztása is.

A munkamegbeszélést az első estén közös munkavacsora tette még színesebbé. A két és fél napos szakmai találkozó minden résztvevő partner egyhangú és lelkes elköteleződésével zárult.

Viszontlátásra skóciai Gean House-ban, Clackmannanshire-ben, 2018 júniusában!

 


 

2018. június, Alloa

A projekt második partnertalálkozójára 2018. június 19-22. között került sor, a Stirlinghez közel fekvő Alloa-ban. Az első alkalomhoz hasonlóan a partnerek nagy létszámban képviseltették magukat.

A találkozón legelőször áttekintettük, hogy mi történt eddig, a projekt első 10 hónapjában. Kiemelten foglalkoztunk az elkészült Alapozó Tanulmánnyal, és meghallgattuk minden partnerország összefoglalóját az első interjúkról, hiszen mindezek eredményeit, következtetéseit felhasználva lépünk majd tovább a termékek fejlesztése során.

Két vendégünk is volt a háromnapos találkozó során. Az egyikük már ismerte valamelyest a tevékenységünket, hiszen közvetetten ő is részt vesz a projektben, mint „critical friend”, azaz kritikus barát, aki véleményével, tanácsával segíti a projekt sikeres megvalósulását. Mark Priestly professzor, a Stirlingi Egyetem munkatársa egy rövid előadásban mutatta be a legújabb kutatásait a tanári elkötelezettség témakörében a skót nemzeti alaptanterv, a Curriculum for Excellence implementációja kapcsán.

Vendégünk volt még Michelle Carr, aki helyi koordinátora a „Developing the Young Workforce” nevű, a skót kormány által alapított fejlesztési programnak, melynek fő célkitűzése az oktatási intézmények és a cégek, gazdasági szereplők közti szorosabb kapcsolat ösztönzése.

A különböző inputok megfogalmazása és összegyűjtése után már konkrét fejlesztési lépéseken dolgoztunk kisebb csoportokban. Megnéztük és kipróbáltuk a készülő web alapú kérdőív demo változatát, megvitattuk a Felhasználói Kézikönyv lehetséges fejezeteit, elkezdtük gyűjteni a kérdéseket a Gyakran Ismételt Kérdések c. részhez, meghatároztuk a kérdőív témaköreit, megfogalmaztuk a kérdőívben szereplő állítások jelentős részét, és egyeztettünk a motivációs tartalmak gyűjtéséről.

A találkozót a konkrét feladatok, felelősök és határidők rögzítésével zártuk. Teljes körben legközelebb a tanév végén találkozunk Krakkóban.

 


 

2019. október, Budapest

A rendkívüli találkozóra 2019. október 28-29-én Budapesten azért került sor, mert a skót partnerek nem tudtak részt venni az előző, Krakkóban tartott összejövetelen. A német és a magyar fél mindkét alkalommal jelen volt. A lengyel partnerek viszont ezúttal írásban számoltak be munkájuk állásáról.

Az első napon a prezentációik és megbeszélések fókuszában az elkötelezettséget mérő iskolai kérdőív kipróbálásával kapcsolatos tapasztalatok megosztása és megvitatása állt. A 7 kategóriába sorolt 6-6 kérdésre kapott válaszokat a magyar partner összesítette. Ennek alapján elmondható, hogy a kérdőív megfelel a céljának, és az országonkénti eredmények jól összevethetők egymással. Ugyanakkor felszínre került néhány olyan probléma is, amely továbbgondolást igényelt:

 • Egyes kérdéseket kicsit módosított formában kellett feltenni annak függvényében, hogy milyen típusú oktatási intézményben dolgoztak a válaszadók.
 • Világossá vált, hogy van néhány kérdés, amely a kulturális különbségek miatt lengyel és magyar közegben jól megválaszolható, ám nem releváns a skót és a német tanárok körében.
 • Előfordult, hogy egyesek elveszítették az elektronikus kitöltő felületre való belépéshez szükséges kódjukat. Így a válaszok kis részben papíron érkeztek be.
 • Voltak tanárok, akiket nehezen lehetett rávenni olyan tevékenységre, amely nem kapcsolódik szorosan a napi munkájukhoz.
 • A tapasztalatok rámutattak, hogy az ilyen felmérések eredményessége nagyban függ attól, hogy a válaszadók pontosan értik-e a célokat, illetve később megfelelő visszajelzést kapnak-e az összesített véleményekről.

A találkozó másik napjának középpontjában az egyes projektelemek kidolgozásáért felelős munkacsoportok megbeszélései álltak. Közös alapként fogalmazódott meg, hogy a felmérésre épülő helyi cselekvési tervek kialakításakor azokra a területekre kell figyelni, amelyekre a vezetés, illetve a tanárok maguk is hatással tudnak lenni – azért, hogy a jobbító törekvések ne akadjanak el a finanszírozás, a politika vagy a társadalmi közeg szintjén megjelenő problémákon.

 • Jól halad a Felhasználói útmutató (O3) kidolgozása. A munkacsoport tagjai megerősítették annak fontosságát, hogy a dokumentum segítse hozzá a leendő felhasználókat a program céljainak átlátásához, valamint ahhoz, hogy az iskolai vezetők felismerjék az elköteleződés jelentőségét intézményi eredményességük szempontjából. Hangsúlyozza a reális helyi cselekvési utakra való rátalálás fontosságát, és felvázolja a könnyűtől a nehezekig vezető lépések sorrendjét.
 • A Motivációs tartalom és platform (O4) funkciója az egyes tanárok támogatása. Ehhez a fejlesztési folyamatban sokat tehetnek hozzá a projektbe bevont intézményi vezetők is. Javaslataik gyűjtése és feldolgozása, a gamifikációs megoldások véglegesítése még folyamatban van.
 • Kialakult a helyi cselekvési terv kidolgozását célzó műhelyek felépítése is. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy-egy ilyen esemény hozzávetőleg 2,5 órát igényel, és 5-15 fő vehet részt rajta. Facilitátor vagy moderátor pedig olyan személy lehet, aki képes kívülről tekinteni a csoportra. A műhelyek szervezésével kapcsolatos tanácsok a Felhasználói útmutatóban jelennek majd meg.

A partnertalálkozóhoz kapcsolódóan sor került egy újabb szektorközi tanácskozásra, amelynek során a gazdasági szférát és a projekten kívüli oktatási intézményeket képviselő kaptak tájékoztatást az eddigi eredményekről, illetve mondhatták el saját véleményüket és tapasztalataikat a témához kapcsolódó kérdésekről.