Rövid áttekintés a program tesztelésének jelenlegi állapotáról / Elindult a kérdőív online tesztelése

2019. január

Tecnológiai háttér

Az EnB projektben résztvevő összes ország kapott hozzáférést a tesztelő felülethez. Ennek során kétféle jogosultság került kiosztásra: a vezetői és a munkatársi jogosultság.

A munkatársi jogosultsággal rendelkezők a tesztet csupán egyszer tudják kitölteni. A kitöltés lezárása után már nincs mód a változtatásra. Egy kód csak egyszer használható fel.

A vezetői jogosultsággal rendelkező felhasználóknak is két szintje van. Az iskolaigazgató, aki a saját iskolájában kitöltött kérdőívek eredményeit látja, illetve az adott ország adataihoz hozzáférő szakmai vezető, aki az összes iskola eredményeit látja.

2019. március 5.

A tesztek kitöltése

Magyarországon a projektben két iskola töltötte ki február végéig a kérdőíveket. ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, GySzC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma.  Két újabb iskola, a Bárczi Géza Általános Iskolában (Budapest), és a II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumában még zajlik a kitöltés. Eddig összesen 97 dolgozó eredményei állnak rendelkezésre.

Az eredmények automatikus jelennek meg a rendszerben, így áttekintést adnak a vezető számára. A vezető döntését egy radardiagram és egy Elkötelezettség-mátrix segítik.

2019. február

Az eredmények feldolgozása, műhelymunka

Az eredmények alapján mód van a kapott válaszok alapján iskolánként műhelymunka lefolytatására. Ilyen műhelymunkát végeztünk a százhalombattai ÉSZC Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma intézményben 2019 február 11-én az iskola vezető munkatársaival. A műhelymunkán az EnB projekt részéről Kovács Anikó projektvezető és Dr. Bencz Zoltán a ConnectConsult fejlesztési vezetője vettek részt.

A műhelymunka során a következő menetrendet követték, melyet kiindulópontként használnak a további hasonló események során, és amelyet a többi iskolából és a további országokból érkező visszajelzések alapján pontosítani kívánnak.

  1. Az EnB projekt rövid áttekintése: célok, eszközök, státusz
  2. A kérdőív alapjául szolgáló elmelétei alapok áttekintése
  3. A kérdésekre kapott válaszok áttekintése a radardiagram és az Elkötelezettség-mátrix alapján
  4. Az összes olyan kérdés áttekintése, amely rávilágít a fejlesztendő területekre.
  5. Az összes fejlesztendő terület (kérdés) esetén a fejlesztési lépések pontosítása, SMART céllá alakítása, határidőkkel és felelősökkel.

A folyamatban az EnB jelenlévő vezetői facilitátorként vettek rész. A műhelymunka végén a résztvevők megállapodnak a végső cselekvési tervben, melyet az iskola vezetés megkap, és amely alapján a fejlesztéseket elkezdi.

Az iskolák eredményeit jelen összefoglalóban még nem mutatjuk be.