Első szektorközi műhely

2018 április 20-án lezajlott a projekt első szektorközi műhelye, melynek célja kettős volt.

Egyfelől a projekt első szakaszában elkészült vezetői interjúk körébe vont gazdasági és oktatási szervezeteket ismertettük meg egymással, illetve további résztvevőket hívtunk mindkét szektorból. Mind az oktatás mind pedig az üzleti élet képviselői aktív jelenlétükkel járultak hozzá az esemény sikeréhez.

A Műhely másik célja volt, hogy előkészítse annak a kérdőívnek a kidolgozását, amely az elkötelezettség felmérésében kulcsszerepet játszik majd.

A Műhelyt kiscsoportos formában vezettük végig, ily módon minden csoportban jelen voltak mindkét szektor képviselői. Ezt a sokszínűséget és dinamikát tükrözte az eredmény is: a csoportoktól olyan kérdések futottak be, amelyeket- a többi országból jövő kérdésekkel összevetve a projekt munkacsoportja fel fog dolgozni, és ennek alapján alakítja ki az elkötelezettség kérdőív első változatát, melyet a projekt munkatársai megvitatnak a most nyáron soron következő nemzetközi találkozón Skóciában. A kérdések pontosítása és jóváhagyása után kezdődhet a kérdőív gyakorlati tesztelése.

Posted in Hírek.