Második szektorközi műhely

A 2019. október 29-én a projekt második szektorközi műhelyén az előző műhelymunka résztvevői és az újonnan csatlakozott kollégák a közoktatás és az üzleti élet területéről  megosztották tapasztalataikat a projekt jelenlegi állásáról.

A projekt magyar partnere prezentációjában beszámolt az Engagement and Beyond c. projekt megalapozásaként készített tanulmányról, amely a nemzetközi partnerek együttműködésével készült el. Az előadó mindenekelőtt bemutatta, hogy a tanulmány hogyan értelmezi az elkötelezettség fogalmát. majd ezt követően megnéztük, hogy nemzetközi szinten,– Németország, Magyarország, Lengyelország és Skócia – mit jelent a tanári és a munkavállalói elkötelezettség a partnerek országában.

A projekt IT fejlesztésével foglalkozó partnere bemutatta az iskolavezetők és a pedagógusok elkötelezettségének mérésére kidolgozott kérdéssor alapján létrehozott, már tesztelt online kérdőívet. A kérdőív diagnosztizálja az egyes szervezetek jelenlegi helyzetét, valamint az alkalmazotti elkötelezettségre ható tényezőket

Az elkötelezettséget mérő online kérdőívet több iskolában teszteltük és ennek eredményeit Akciótervező műhelyek keretében dolgozták fel az egyes iskolák, amelyeknek levezetésében a Partner szervezeteknél dolgozó kollégáink segítették. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a kérdőív valós problémákat tárt fel, amelyekre az iskolákban akciótervet dolgozhatnak ki a vezetők a pedagógussokkal közösen. Ezekről a tapasztalatokról számolt be néhány iskola vezetője.

A műhelyen szó esett arról is, hogyan lehetne motiválni a pedagógusokat arra, hogy kitöltsék a kérdőívet. Ebben segítséget nyújthat a már összegyűjtött és kidolgozott motivációs tartalmak tesztelése is. Lényege, hogy a kérdőívet kitöltők elkötelezettségük „besorolása” alapján az e-mail címükre érkező linken keresztül olyan tartalmakhoz jjuttatjuk, amelyeknek megtekintése inspirálhatja őket.

A Műhely egyes témáit az előző találkozóhoz hasonlóan kiscsoportos munkában vezettük így mindkét szektor képviselői véleményt cserélhettek.

A program zárásaként megbeszéltük, hogy tavasszal az újabb szektorközi találkozón már több intézmény tapasztalatairól fogunk beszámolni.

Posted in Hírek.